Úvod

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
PlayPause
Slider
 
Představujeme vám projekt celostního vzdělávání porodních asistentek, jehož záměrem je naučit porodní asistentky pečovat o budoucí rodinu holisticky. Porozumnět normálnímu fyziologickému procesu porodu, uchovat si tradiční moudrost a opravdové vědomosti na základě vědeckých poznatků založených na důkazech. Chceme naučit porodní asistentky pracovat samostatně, vědomě a kontinuálně, provázet ženu fyziologickým těhotenstvím, porodem a pečovat o ženu a celou rodinu v čase raného mateřství.
Naším cílem je vrátit zpátky porodním asistentkám jejich pravomoce, skutečné vědomosti, moudrost a pokoru. Navázat na historickou tradici těchto moudrých průvodkyň. Protože jak se lidstvo vyvinulo, ženy se vždy obracely k pomocnicím při porodu, a to na své porodní báby. Ve skutečnosti historici zdůrazňují, že porodní baby sehrály důležitou historickou roli ve všech kulturách od nejstarších dob. Porodní baby vždy uctívaly dobro a zdraví žen, dětí, rodin.
Porodní asistentka je odborná, ale i lidská pomoc ženy ženě. Světová zdravotnická organizace uznává porodní asistentku jako plně zodpovědného zdravotnického pracovníka, který pracuje jako partner ženy, poskytuje jí potřebnou podporu, péči a radu během těhotenství, porodu a v době poporodní, vede porod na svou vlastní zodpovědnost, poskytuje péči novorozencům a dětem v kojeneckém věku. Tato péče zahrnuje preventivní opatření, podporu normálního porodu, zjišťování komplikací u matky nebo dítěte, zprostředkování přístupu k lékařské péči nebo jiné vhodné pomoci a provedení nezbytných opatření při mimořádné naléhavé situaci. „Porodní asistentka může vykonávat svou profesi v jakémkoli prostředí, včetně domácího prostředí, ambulantních zdravotnických zařízení, nemocnic, klinik, nebo zdravotnických středisek“.
Náš tým se skládá z odborníků na  těhotenství, porod, šestinedělí, kojení, gynekologickou rehabilitaci, aromaterapii, homeopatii a kontaktního rodičovství. Jsme připraveni předat porodním asistentkám své dlouholeté zkušenosti, aby je mohly uplatnit co nejeefektivněji ve své praxi.