Kdo jsme?

Jsme tým odborníků, který usiluje o zlepšení péče v našem porodnictví. Respektujeme právo budoucích rodin na poskytování odborné a lidské péče, která se zakládá na důkazech a doporučeních Světové zdravotnické organizace, Cochrane, FIGO  a NICE. Právě další kvalitní vzdělávání porodních asistentek, ať už těch, které pracují v gynekologických ambulancích, porodnicích či v terénu, je klíčem k humanizaci porodnické péče v České republice.

Anna Kohutová – zakladatelka projektu Holistické vzdělávání porodních asistentek