Odborné kurzy pro porodnice

Seznam vzdělávacích kurzů určených pro porodnice

Péče o ženu u porodu - jednodenní kurz

 

Náplň jednodenního kurzu:

 • Aspekce těhotné ženy, úprava postury
 • Biomechanika pánve a dynamika porodu
 • Vliv měkkých tkání na porod
 • Práce s pánví u porodu
 • Odlehčovací pozice
 • Polohování ženy u porodu
 • Měkké techniky u porodu
 • Press techniky
 • Prevence nepostupujícího porodu
 • Řešení nestandardních situací u porodu – zadní pozice, asynklitismus, poruchy naléhání, nepostupující porod
 • Rebozo u porodu
 • Zavinování u porodu
 • Napářka u porodu
 • Polohování ve druhé době porodní
 • Chránění hráze a prevence porodního poranění
 
 

Vzdělávací kurz Péče o ženu u porodu trvá 6 hodin a může proběhnout na Vašem pracovišti

Porodní asistentky se aktivně účastní workshopu a vyzkouší si měkké techniky, rebozo techniky, polohování a další možnosti péče o ženu během porodu.

Lektorka - Anna KohutováRebozo u porodu - jednodenní kurz


 • Zavinutí ženy v případě převisu břicha
 • Zavinutí u porodu při hypertonu břišní stěny
 • Rebozo relaxační
 • Rebozo nápravné u nevýhodných poloh, nepostupujcíího porodu, poruch vstupování vedoucí části plodu do pánve
 • Rebozo mobilizační
 • Rebozo ve druhé době porodní
 • Zavinutí dělohy po porodu

Lektorka - Anna Kohutová


Funkční přístup k porodu z pohledu fyzioterapie a porodní asistence


Dvoudenní kurz s fyzioterapeutkou a porodní asistentkou

Na úspěchu porodu se podílí mnoho faktorů. Jedním z nich je fyzický stav těhotné ženy, schopnost adaptovat se na těhotenské změny. Optimální pozici dítěte a úspěch samotného porodu ovlivňuje vyváženost měkkých tkání a zachování si optimální postury v těhotenství.  Mnoha komplikacím, které mohou nastat v těhotenství a u porodu se dá předejít. Naučíte se zhodnotit celkovou posturu ženy a funkční pohybové vzorce, které se zásadním způsobem podílí na úspěchu porodu, a to  pomocí základních vyšetření, aspekcí a palpací. Naučíme vás, jak pracovat s těhotnou ženou  v momentě dyskomfortních stavů v těhotenství a u nepostupujícího porodu. Pomocí praktických dovedností se naučíte, jak ovlivnit progres porodu pomocí polohování a měkkých technik. a jak podpořit mobilitu samotné pánve. Propojení znalostí fyzioterapie a porodní asistence patří k důležitým trendům současného porodnictví, a to je důvod proč jsme se rozhodly propojit znalosti z obou oborů a předat vám je na našem dvoudenním odborem kurzu. Kurz je určen pro porodní asistentky pracujících na porodních sálech, ambulancích či v komunitě, pro lékaře a lékařky.

CÍL KURZU

 
 
Cílem kurzu je naučit absolventy/ky vyšetřit těhotnou ženu v bezprostředním předporodním období, umět ženu instruovat pro domácí terapia tím ji ještě lépe připravit k porodu a umožnit tak zdravý fyziologický porod. Dále umět zhodnotit pozici dítěte zevní palpací a tuto polohu umět chápat v kontextu celého porodního procesu. Cílem je také pochopení biomechanických zákonitostí těla rodičky a jejich výhodné využití při porodu pro zefektivnění péče o rodící ženu usnadnění přirozeného porodu dítěte
 

OBSAH KURZU

 •   Funkční vyšetření ženy ve vztahu k bezprostřední předporodní přípravě a porodu.

 •   Možnosti edukace ženy do autoterapie bezprostřední předporodní přípravě cílem zlepšení podmínek pro

  fyziologický zdravý porod.

 •   Palpační vyšetření pozice dítěte.

 •   Interpretace variace pozic ve vztahu k přípravě na porod a porodu.

 •   Pánev a její role u porodu.

 •   Tělesné struktury ovlivňující chování pánve při porodu.

 •   Praktické vstupy pro zlepšení fyziologické porodní biomechaniky pánve.

 •   Kyčelní klouby a jejich vliv na porod.

 •   Praktické vstupy pro zlepšení spolupráce kyčelních kloubů přípravě na porod.

 •   Praktické vstupy zaměřené na kyčelní klouby během porodu.

 •   Břišní stěna a její role v těhotenstvípři porodu a v poporodním období.

 •   Jak vyhodnotit předpoklad spolupráce břišní stěny při porodu.

 •   Praktické vstupy pro zkvalitnění funkce břišní stěny před porodem, během porodu a v poporodním období.

 
 
 • PRAXE BUDE TAKÉ ZAMĚŘENÁ NA POLOHOVÁNÍ U PORODU,ODLEHČOVACÍ POZICE, NÁPRAVA NEVÝHODNÝCH POLOH, PREVENCE NEPOSTUPUJÍCÍHO PORODU, AKTIVNÍ PORODNÍ POZICE.. 

Časová dotace kurzu je 16 hodin.Odborným kurzem vás provedou:

Mgr. Olga Gruberová

Olga Gruberová je fyzioterapeutka,vystudovala jsem lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brněmagisterský studijní program Fyzioterapie. Vrámci studia jsem absolvovala  půlroční stáž na španělské Universida de Vigo obor Fyzioterapie. Založila vzdělávací projekt GrooFy, ve kterém se dodnes věnuje vzdělávání odborníků z oblasti zdravotnictví (fyzioterapeuti, lékaři, porodní asistentky, logopedi, ergoterapeuti, dentální hygienisté a další).

 „Mým cílem je předávat srozumitelně a efektivně informace, které jsou jasné, použitelné do praxe a to vše s vědomím, že to co říkám mi funguje, mám to vyzkušeno, potvrzeno. Ráda tyto zkušenosti předávám dál, aby nejen náš obor fyzioterapie, ale také velmi důležitá mezioborová spolupráce fungovala a abychom všichni dokázali vystoupit z naší bubliny a podívali se na věci holisticky a bez nezdravého ega“.

Anna Kohutová

Komunitní porodní asistentka s 25 letou praxí v porodnictví. Mentorka a školitelka porodnické praxe a zakladatelka vzdělávacího projektu Vzdělávání v porodnictví s.r.o.

"Holistické vzdělávání v porodnictví s.r.o. bylo založeno za účelem následného vzdělávání pracovníků v českém a slovenském porodnictví, které by mělo přispět ke zlepšení péče v našem porodnictví a respektování práva budoucích rodin na poskytování odborné a lidské péče, která se zakládá na důkazech a doporučeních Světové zdravotnické organizace, Cochrane, FIGO  a NICE. Kvalitní vzdělávání porodních asistentek a lékařů, ať už těch, kteří pracují v gynekologických ambulancích, porodnicích či v terénu, je klíčem k humanizaci a vysoké odbornosti porodnické péče  v České a Slovenské republice."Péče o ženy po císařském řezu- jednodenní kurz

Ženy po císařském řezu a nástřihu hráze patří do kategorie žen, které potřebují intenzivní péči a zvláštní pozornost odborníka, který se věnuje problematice jizev. Ženy po císařském řezu mohou mít dlouhodobé fyzické důsledky, které jsou způsobené zjizvenou tkání. Každá jizva má však také svůj emoční příběh, proto je nutno k terapii přistupovat individuálně, s určitou posloupností a hloubkou vědomostí.

Náplň kurzu 

 • Edukace a doporučení pro časné léčení jizvy
 • Teorie jizvy
 • Nácvik automasáže okolí jizvy a jizvy samotné
 • Dechové praktiky
 • Terapeutický plán a strategie léčení jizvy
 • Péče o jizvu po nástřihu
 • Zavinování do šátku po císařském řezu
 
Kurz je určen pro porodní asistentky, fyzioterapeutky, lékaře a lékařky
 


Lektorka - porodní asistentka Anna Kohutová