Rebozo u porodu

Jednodenní kurz s časovou dotací 8 hodin

  • Zavinutí ženy v případě převisu břicha
  • Zavinutí u porodu při hypertonu břišní stěny
  • Rebozo relaxační
  • Rebozo nápravné u nevýhodných poloh, nepostupujcíího porodu, poruch vstupování vedoucí části plodu do pánve
  • Rebozo mobilizační
  • Rebozo ve druhé době porodní
  • Zavinutí dělohy po porodu

Lektorka – Anna Kohutová

Kurzem Vás provede

Anna Kohutová

Zájem o kurz