O nás

Holistické vzdělávání v porodnictví s.r.o. bylo založeno za účelem následného vzdělávání pracovníků v českém a slovenském porodnictví, které by mělo přispět ke zlepšení péče v našem porodnictví a respektování práva budoucích rodin na poskytování odborné a lidské péče, která se zakládá na důkazech a doporučeních Světové zdravotnické organizace, Cochrane, FIGO  a NICE. Kvalitní vzdělávání porodních asistentek a lékařů, ať už těch, kteří pracují v gynekologických ambulancích, porodnicích či v terénu, je klíčem k humanizaci a vysoké odbornosti porodnické péče  v České republice.

Náš tým


 

Anna Kohutová

 

 

Komunitní porodní asistentka-zakladatelka projektu Vzdělávání v porodnictví s.r.o., mentorka porodnické praxe, specialistka s osvědčením. 

Třicet let praxe v porodnictví, 15 let komunitní porodní asistentka, mentor, školitel  porodní praxe, laktační poradkyně, lektorka a zakladatelka Cvičení s dětmi v šátku či nosítku, komunitního centra Máma centrum zs., zakladatelka Holistického vzdělávání v porodnictví SRO, autorka mnoha článků v odborných a laických mediích a eBooků s porodnickou tématikou. 
 
 
 Můj příběh

Má cesta za pochopením porodu,  co by přirozeného procesu, však byla velmi dlouhá a trnitá. Jsem porodní asistentkou již víc jak 27 let.

Po studiu porodní asistence, před 27 lety, jsem získala pocit, že mohu ženám při porodu ve všem pomoci. A chtěla jsem jim pomoci. V praxi nás učili, jak odvést spontánní porod, sterilně připravit infuzi s umělým oxytocinem, vyhodnotit CTG záznam, aplikovat injekci s analgetikem do místa určení, technicky odrodit ženu, vybavit dítě, předat jej kolegyni, porodit placentu a ohlídat ženu ještě 2 hodiny po porodu. Sledovat stav děložního krvácení, změřit krevní tlak, připravit ženu k odvozu na oddělení šestinedělí, vypsat všechny nutné papíry, rozloučit se s ženou. Většina žen po porodu byla vděčná, že svůj porod přežila a svou obrovskou bolest, kterou zažily, braly jako daň za to, že mají dítě. Bolest a strach se stali synonymem pro porod.

Po čase jsem získala pocit, že tato má péče je nedostačující, vůbec mne nenaplňovala, více jsem přemýšlela nad hloubkou procesu porodu. Strach a nevědomost mi bránili v intuici a radosti v mé práci. Nalezla jsem v sobě odvahu z nemocničního systému odejít a kráčet jinou cestou. Založila si nestátní zdravotnické zařízení a stala se komunitní porodní asistentkou, abych vrátila porod zpátky ženám a dětem radost z narození.

Mými učiteli se stali Michal Odent, Ina May Gaskin, Barbara Kosfield, Ingeborg Stadelmann, Marisa Alcalá, Angelina Miranda Martinéz, Ginny Phang, Anna Gerde….a mnoho dalších inspirativních odborníků, od kterých jsem mohla čerpat jejich moudrost.

Nyní poskytuji kontinuální péči těhotným ženám, doprovázím je k porodu a pečuji o ně v křehkém poporodním období. Jsem autorkou několika eBooků o těhotenství, porodu a kojení. Přednáším v různých koutech naší republiky a také na Slovensku.Ve svém kurzu Cesta za radostným porodem učím ženy napojit se na svou intuici a najít v sobě sílu porodit vědomě a radostně.

Své dlouholeté praktické zkušenosti a vědomosti  bych velmi ráda předala dál, mým kolegyním, porodním asistentkám, které chtějí poskytovat samostatnou a kontinuální péči těhotným ženám. Naučit je pečovat o těhotné ženy holisticky, na základě poznatků založených na důkazech a studiích. 

 

Mé vzdělání a kurzy:

Deset let jsem pracovala na porodním sále a oddělení šestinedělí v havířovské nemocnici. V červnu 2010 Krajský úřad Moravskoslezského kraje schválil mou registraci komunitní porodní asistentky. Založila jsem nestátní zdravotnické zařízení Mama centrum, které nabízí kontinuální péči těhotným ženám, ženám u porodu a v šestinedělí. Od roku 2012 jsem se stala smluvní komunitní porodní asistentkou.

Vzdělání: porodní asistentka – specialistka s osvědčením – SZZ Olomouc, mentor, školitel  porodní praxe, laktační poradkyně, lektorka a zakladatelka Cvičení s dětmi v šátku či nosítku, terapeutka, autorka eBooků Cesta za radostným porodem a 50+10 mýtů o kojení.

1999-2001 – Pomaturitní specializační studium v oboru porodní asistentka (IDVPZ-Brno)

2001 – Kurz cvičení pro těhotné, rodičky a gynekologicky nemocné ženy, Brno

2004 – Kurz laktační poradkyně, Laktační liga Praha

2010 – Kurz výživového poradce kojenců a dětí do 6 let, Praha, Mudr. Mydlinová

2011-2012 – Kurz mentor školitel v porodní praxi – Slezská univerzita Opava

2012 – Lektorský kurz první pomoci novorozencům a malým dětem, Ostrava

2012 – Přednášky s M.Odentem a I.M Gaskin

2012 – Lektorský kurz těhotenské masáže

2013 – Kurz efektivního kojení – Mamila, Ostrava

2014 – Kurz aromaterapeutické minimum, Nobilis, Ostrava

2014 – Lektorský kurz gravidjógy, Praha

2014 – Certifikovaný kurz – Metodika cvičení s dětmi, Brno

2014 – Kurz s Barbarou Kosfield, Brno

2015 – Kurz Spinning babies s Ginny Phang

2015 – Založení projetku Cvičení s dětmi v šátku či nosítku dle Anna Kohutové

2015 – Workshop s porodní bábou Marisou Alcalá – Zdravé těhotenství a zdravý porod, Praha

2016 – První pomoc zdravotníka – Resuscitace novorozence, SHOCK Praha

2016 – Kurz APODAC se zahraničními odborníky v porodnictví – fyziologické vedení porodu a komlikace u porodu, jejich řešení – APODAC Praha

2016 – Certifikovaný kurz motýlích masáží – Zlín

2017 – Thajské poporodní tradice obnovy – Olomouc

2017 – Holistická péče porodní asistentky – Praha

2017 – Homeopatie a aromaterapie v těhotenství a u porodu – seminář s porodní asistentkou Stadelmann

2017 – Kraniosakrální terapie Ostrava

2017 – Limbický přepis – Ostrava

2017 – Moxování a tělové svíce v těhotenství a po porodu- Ostrava

2017 – Spinning babies Praha

2017 – Poporodní tradice a zavinování – Olomouc

2017 – Předporodní rituály a robozo uzavírání kostí – Olomouc

2017- Léčení císařské jizvy

2017 -Akupresura, tělové svíce a moxování v těhotenství

2017 – Ošetření pánve pomocí Dornovy metody

2017 –  kurz aromaterapie Voňavá cesta k mateřství, Havířov

2019- 6 denní kurz s Angelinou Mirandou Martinéz- Praha

2019-2020 – Škola babictví  s  Marisou Alcalá- Řevnice

2020 – Kurz Diastáza a pánevní dno – Brno

2021- Workshop s Angelinou Mirandou Martinéz

2022 -Fyzioterapeutické kurzy – pánevní dno, diastáza, aktivně v těhotenství – Brno

Workshop s  mexickou tradiční porodní bábou Angelinou Mirandou Martinéz- Praha

Workshop o malajské poporodní péči – Suzila Waid – online verze

Mgr. Olga Gruberová 

 
 

 Fyzioterapeutka, zakladatelka vzdělávacího projektu GrooFy, lektorka kurzu Funkční přístup k porodu

Jsem fyzioterapeutka a také máma. S tím, že se tyto dvě mé role neustále propojují, zobrazují se ve výsledcích, úspěchu i neúspěchu, navzájem se podporují, někdy si i odporují a ani jednu z těch rolí bych nikdy za nic nevyměnila.

Vystudovala jsem lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, magisterský studijní program Fyzioterapie. Vrámci studia jsem absolvovala nezapomenutelnou půlroční stáž na španělské Universida de Vigo obor Fyzioterapie, který by obohacující o zkušenosti, jak lze fyzioterapii vyučovat, jak je možné se studenty přátelsky komunikovat a jak mnohdy zůstat nad věcí. Prostě „maňána“ :).

Po studiu jsem vystoupila ze své komfortní zóny poprvé a započala jsem kariéru řadového zaměstnance obrovského kolosu Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. Začala jsem nejprve na neurologii, poté přešla za úžasnými kolegy na ambulantní sektor, kde jsem načerpala životní energii a zkušenosti převážně v oblasti ortopedické fyzioterapie. Během let u svaté Anny jsem současně začala intenzivní a několikaleté studium švýcarského konceptu Spiraldynamik®, který byl jakýmsi odrazovým můstkem pro pochopení základní biomechaniky lidského těla. Ale nestačilo to. Pokračovala jsem dále vzděláváním v oblasti metod a konceptů z vývojové terapie, následoval tedy koncept BPP, Klappovo lezení, Brunkow a také DNS, které jsem však z osobních důvodů nedokončila.

A aby toho nebylo málo během působení ve fakultní nemocnici jsem dostala za úkol vyučovat studenty a to jak studenty fyzioterapie, tak všeobecného lékařství a současně také zahraniční studenty lékařské fakulty mezi nimiž byli také studenti Universida de Vigo, na které jsem se kdysi sama vzdělávala a inspirovala. No, není to krásné, jak se kruh uzavírá? A co bylo vzato, je zase dáno.

Po letech na ambulanci jsem plynule přešla do vlastní praxe a založila jsem nestátní zdravotnické zařízení v Brně. Tato soukromá větev mi nabídla nové podmínky a taky nové pohledy. Najednou bylo více času u terapie přemýšlet, věnovat se holistickému pohledu na potíže mých klientek a klientů a vybrat si svůj směr. A tak se zkušenosti z oblasti anatomie, biomechaniky pohybu a ortopedické ambulance transformovali do péče o ženské pacientky. Ani nevím, jak k tomu došlo. Postupně si mě začaly ženy vyhledávat, z terapie jejich beder jsme plynule přecházely do urogynekologické obasti a já více a více studovala v těchto vodách. Následovaly těhotné ženy, které byly rády, že se jich nebojím dotknout a nečastuji je radou „to musíte vydržet do doby, než porodíte“. Bylo to období, kdy endometriózu, těhotné ženy, prolapsy apod. řešil málokdo, nebyly na to příliš kvalitní kurzy a jedinou uznávanou metodou byla snad jen metoda paní Mojžíšové. O to víc jsem byla nucena přemýšlet, sledovat, zkoušet, spolupracovat a vyhledávat rady kolegyň z jiných oborů.

V této době jsem také založila vzdělávací projekt GrooFy, ve kterém se dodnes věnuji vzdělávání odborníků z oblasti zdravotnictví (fyzioterapeuti, lékaři, porodní asistentky, logopedi, ergoterapeuti, dentální hygienisté a další). Mým cílem je předávat srozumitelně a efektivně informace, které jsou jasné, použitelné do praxe a to vše s vědomím, že to co říkám mi funguje, mám to vyzkušeno, potvrzeno. Ráda tyto zkušenosti předávám dál, aby nejen náš obor fyzioterapie, ale také velmi důležitá mezioborová spolupráce fungovala a abychom všichni dokázali vystoupit z naší bubliny a podívali se na věci holisticky a bez nezdravého ega.

Anna Kohutová

Zakladatelka projektu Holistické vzdělávání porodních asistentek v ČR a SR, porodní asistentka, terapeutka