Načítám Akce

« Všechny Akce

NOVINKA – Funkční přístupy k porodu- dvoudenní vzdělávací kurz pro porodnice

1.1.2023 - 3.9.2024

Na úspěchu porodu se podílí mnoho faktorů. Jedním z nich je fyzický stav těhotné ženy, schopnost adaptovat se na těhotenské změny. Optimální pozici dítěte a úspěch samotného porodu ovlivňuje vyváženost měkkých tkání a zachování si optimální postury v těhotenství.  Mnoha komplikacím, které mohou nastat v těhotenství a u porodu se dá předejít. Naučíte se zhodnotit celkovou posturu ženy a funkční pohybové vzorce, které se zásadním způsobem podílí na úspěchu porodu, a to  pomocí základních vyšetření, aspekcí a palpací. Naučíme vás, jak pracovat s těhotnou ženou  v momentě dyskomfortních stavů v těhotenství a u nepostupujícího porodu. Pomocí praktických dovedností se naučíte, jak ovlivnit progres porodu pomocí polohování a měkkých technik. a jak podpořit mobilitu samotné pánve. Propojení znalostí fyzioterapie a porodní asistence patří k důležitým trendům současného porodnictví, a to je důvod proč jsme se rozhodly propojit znalosti z obou oborů a předat vám je na našem dvoudenním odborem kurzu. Kurz je určen pro porodní asistentky pracujících na porodních sálech, ambulancích či v komunitě, pro lékaře a lékařky.

CÍL KURZU

Cílem kurzu je naučit absolventy/ky vyšetřit těhotnou ženu v bezprostředním předporodním období, umět ženu instruovat pro domácí terapii a tím ji ještě lépe připravit k porodu a umožnit tak zdravý fyziologický porod. Dále umět zhodnotit pozici dítěte zevní palpací a tuto polohu umět chápat v kontextu celého porodního procesu. Cílem je také pochopení biomechanických zákonitostí těla rodičky a jejich výhodné využití při porodu pro zefektivnění péče o rodící ženu a usnadnění přirozeného porodu dítěte
 

OBSAH KURZU

 •   Funkční vyšetření ženy ve vztahu k bezprostřední předporodní přípravě a porodu.
 •   Možnosti edukace ženy do autoterapie v bezprostřední předporodní přípravě s cílem zlepšení podmínek profyziologický zdravý porod.
 •   Palpační vyšetření pozice dítěte.
 •   Interpretace variace pozic ve vztahu k přípravě na porod a porodu.
 •   Pánev a její role u porodu.
 •   Tělesné struktury ovlivňující chování pánve při porodu.
 •   Praktické vstupy pro zlepšení fyziologické porodní biomechaniky pánve.
 •   Kyčelní klouby a jejich vliv na porod.
 •   Praktické vstupy pro zlepšení spolupráce kyčelních kloubů v přípravě na porod.
 •   Praktické vstupy zaměřené na kyčelní klouby během porodu.
 •   Břišní stěna a její role v těhotenství, při porodu a v poporodním období.
 •   Jak vyhodnotit předpoklad spolupráce břišní stěny při porodu.
 •   Praktické vstupy pro zkvalitnění funkce břišní stěny před porodem, během porodu a v poporodním období.
 
 
 • PRAXE BUDE TAKÉ ZAMĚŘENÁ NA POLOHOVÁNÍ U PORODU,ODLEHČOVACÍ POZICE, NÁPRAVA NEVÝHODNÝCH POLOH, PREVENCE NEPOSTUPUJÍCÍHO PORODU, AKTIVNÍ PORODNÍ POZICE.

Časová dotace kurzu je 16 hodin.

Odborným kurzem vás provedou:

Mgr. Olga Gruberová

 

Olga Gruberová je fyzioterapeutka,vystudovala jsem lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, magisterský studijní program Fyzioterapie. Vrámci studia jsem absolvovala  půlroční stáž na španělské Universida de Vigo obor Fyzioterapie. Založila vzdělávací projekt GrooFy, ve kterém se dodnes věnuje vzdělávání odborníků z oblasti zdravotnictví (fyzioterapeuti, lékaři, porodní asistentky, logopedi, ergoterapeuti, dentální hygienisté a další).

 „Mým cílem je předávat srozumitelně a efektivně informace, které jsou jasné, použitelné do praxe a to vše s vědomím, že to co říkám mi funguje, mám to vyzkušeno, potvrzeno. Ráda tyto zkušenosti předávám dál, aby nejen náš obor fyzioterapie, ale také velmi důležitá mezioborová spolupráce fungovala a abychom všichni dokázali vystoupit z naší bubliny a podívali se na věci holisticky a bez nezdravého ega“.

Anna Kohutová

Komunitní porodní asistentka s 25 letou praxí v porodnictví. Mentorka a školitelka porodnické praxe a zakladatelka vzdělávacího projektu Vzdělávání v porodnictví s.r.o.

„Holistické vzdělávání v porodnictví s.r.o. bylo založeno za účelem následného vzdělávání pracovníků v českém a slovenském porodnictví, které by mělo přispět ke zlepšení péče v našem porodnictví a respektování práva budoucích rodin na poskytování odborné a lidské péče, která se zakládá na důkazech a doporučeních Světové zdravotnické organizace, Cochrane, FIGO  a NICE. Kvalitní vzdělávání porodních asistentek a lékařů, ať už těch, kteří pracují v gynekologických ambulancích, porodnicích či v terénu, je klíčem k humanizaci a vysoké odbornosti porodnické péče  v České a Slovenské republice.“

Podrobnosti

Zahájení:
1.1.2023
Ukončení:
3.9.

Registrovat

Podmínky kurzu
Loading gif