Holistické vzdělávání v porodnictví s.r.o

Učíme porodní asistentky myslet jinak

O projektu

Vzdělávání v porodnictví představuje projekt celostního vzdělávání porodních asistentek, jehož záměrem je naučit porodní asistentky pečovat o budoucí rodinu holisticky. Porozumět normálnímu fyziologickému procesu porodu, uchovat si tradiční moudrost a opravdové vědomosti na základě vědeckých poznatků založených na důkazech. Chceme naučit porodní asistentky pracovat samostatně, vědomě a kontinuálně, provázet ženu fyziologickým těhotenstvím, porodem a pečovat o ženu a celou rodinu v čase raného mateřství.
Naším cílem je vrátit zpátky porodním asistentkám jejich pravomoce, skutečné vědomosti, moudrost a pokoru. Navázat na historickou tradici těchto moudrých průvodkyň. Protože jak se lidstvo vyvinulo, ženy se vždy obracely k pomocnicím při porodu, a to na své porodní báby. Ve skutečnosti historici zdůrazňují, že porodní baby sehrály důležitou historickou roli ve všech kulturách od nejstarších dob. Porodní baby vždy uctívaly dobro a zdraví žen, dětí, rodin.
Porodní asistentka je odborná, ale i lidská pomoc ženy ženě. Světová zdravotnická organizace uznává porodní asistentku jako plně zodpovědného zdravotnického pracovníka, který pracuje jako partner ženy, poskytuje jí potřebnou podporu, péči a radu během těhotenství, porodu a v době poporodní, vede porod na svou vlastní zodpovědnost, poskytuje péči novorozencům a dětem v kojeneckém věku. Tato péče zahrnuje preventivní opatření, podporu normálního porodu, zjišťování komplikací u matky nebo dítěte, zprostředkování přístupu k lékařské péči nebo jiné vhodné pomoci a provedení nezbytných opatření při mimořádné naléhavé situaci.

 „Porodní asistentka může vykonávat svou profesi v jakémkoli prostředí, včetně domácího prostředí, ambulantních zdravotnických zařízení, nemocnic, klinik, nebo zdravotnických středisek“.

Nadcházející kurz