Umění porodní asistence- péče o ženu o normálního porodu, prevence a řešení nepostupujícího porodu.

Aktivní workshop se zaměřuje na  pochopení fyziologického tedy normálního průběhu porodu a jeho  uchopení do praxe, umět vyhodnotit včas situace, které mohou porod brzdit a matku vyčerpávat.

Workshop přináší porodním asistentkám a lékařům hlubší informace a souvislosti týkající se normálního průběhu porodu a jeho odchylky od normy.  Během jednodenního kurzu se účastníci naučí pomocí pozorovacích a palpačních metod podchytit první signály, které mohou porod zastavovat,  umět včas reagovat pomocí jemného a neinvazivního přístupu, polohování a dalších technik a vyhnout se uměle vytvořeným situacím, které mohou vyústit v ukončení porodu operativní cestou.

Důležitou součástí workshopu jsou Guideline postupy- rollover sekvence, které mohou porodní asistenky  bezpečně využít v momentě nepostupujícího porodu.

 

Náplň jednodenního kurzu:

 • Aspekce těhotné ženy, úprava postury
 • Biomechanika pánve a dynamika porodu
 • Vliv měkkých tkání na porod
 • Práce s pánví u porodu
 • Odlehčovací pozice
 • Polohování ženy u porodu
 • Měkké techniky u porodu
 • Press techniky
 • Prevence nepostupujícího porodu
 • Řešení nestandardních situací u porodu – zadní pozice, asynklitismus, poruchy naléhání, nepostupující porod
 • Rebozo u porodu
 • Zavinování u porodu
 • Napářka u porodu
 • Polohování ve druhé době porodní
 • Chránění hráze a prevence porodního poranění

Vzdělávací kurz trvá 8 hodin a proběhne na Vašem pracovišti

Porodní asistentky se aktivně účastní workshopu a vyzkouší si měkké techniky, rebozo techniky, polohování a další možnosti péče o ženu během porodu.

Workshopem provází Anna Kohutová– mentorka porodnické praxe, porodní asistentka a zakladatelka Vzdělávání v porodnictví sro.

 
 

Kurzem Vás provede

Anna Kohutová

Zájem o kurz