Umění porodní asistence – jednodenní kurz pro porodnice

Valašské Meziříčí a okolí

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Jednodenní aktivní workshop se zaměřuje na pochopení fyziologického tedy normálního průběhu porodu a jeho uchopení do praxe, umět vyhodnotit včas situace, které mohou porod brzdit a matku vyčerpávat.

• Workshop přináší porodním asistentkám a lékařům hlubší informace a souvislosti týkající se normálního průběhu porodu a jeho odchylky od normy.

• Během jednodenního kurzu se účastníci naučí pomocí pozorovacích a palpačních metod podchytit první signály, které mohou porod zastavovat, umět včas reagovat pomocí jemného a neinvazivního přístupu jako je např. polohování, měkkých a dalších technik a vyhnout se tak uměle vytvořeným situacím, které mohou vyústit v ukončení porodu operativní cestou.

• Důležitou součástí workshopu jsou Guideline postupy- rollover sekvence, které mohou porodní asistentky bezpečně využít v momentě nepostupujícího porodu.